Dvoje kladenské paměti

Knihy Jaroslava Obermajera a Luďka Švorce

Krátce po sobě vyšly dvě knihy pamětí kladenských autorů: Paměti Kladeňáka od Jaroslava Obermajera a Na věčné časy… Luďka Švorce. Autoři se zaznamenání svých životních postřehů chopili každý po svém, a tak se k nám dostávají dvě naprosto odlišné výpovědi.

Jaroslav Obermajer nás provádí po svém životě od druhé světové války do osmdesátých let. Předkládá především civilně vyprávěné humorné příhody, ostatně sám o své knize říká, že chtěl především ukázat, jak život často tropí hlouposti. Na závěr každé kapitoly (jsou členěné po deseti letech) se věnuje obecněji životu ve městě a v celé republice – všímá si například dobové módy, kultury a hlavně, coby náruživý sportovec, sportovního dění.

Luděk Švorc svou (o mnoho útlejší) publikaci Na věčné časy… pojal jako volné pokračování dřívější knihy Kladno vzpomínek. Na rozdíl od Jaroslava Obermajera je jeho psaní výrazně literárně stylizované, také charakter jeho povídek (možná by se patřilo nazývat je spíš obrazy) je jiný – spíše než o vyprávění příběhu jde Švorcovi o zachycení atmosféry. Jako fotograf městského kulturního střediska pořídil Luděk Švorc v době normalizace řadu pozoruhodných fotografií, které tvoří obrazový doprovod knihy.

Datum: 18.1.2011, kategorie: Blog, témata: literatura

Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře.