Kladno minulé v budoucnu

Výhled pro rok 2012... a možná dál

Kladno minulé se stalo součástí nově vzniklého občanského sdružení Halda, jehož cílem je podporovat regionální identitu prostřednictvím široké škály aktivit (mj. vydáváním publikací, web věnovaný této činnosti sdružení najdete na zde).

Co to pro budoucnost Kladna minulého znamená? Nadále se budeme snažit přinášet nové informace, obrázky a příběhy spojené s minulostí města, rádi bychom se však s našimi příznivci častěji setkávali také tváří v tvář.

Už teď chystá Jiří Suchomel komentované vycházky po pozůstatcích důlní činnosti – vždyť letos uplyne deset let od uzavření místních dolů. S loňským podzimním pochodem máme dobrou zkušenost, tentokrát ale plánujeme podstatně méně náročné výlety. První z vycházek proběhne už 8. května (viz pozvánka na hlavní stránce), další 30. června a uvažujeme i o jedné zářijové.

A na co dál se můžete těšit?

  • Kladno minulé dostane v červnu – právě k desetiletí od ukončení těžby – svého sourozence, stránku Kladenský uhelný revír, kde najdete všechny podstatné informace k jednotlivým důlním dílům regionu.
  • Občanské sdružení Halda chystá vydání knížky Jiřího Miky o kladenském sládkovi Otakaru Zacharovi.
  • Vedle toho budou pod patronací o. s. Halda od září probíhat pravidelné každý měsíc večery s názvem Science Café, neformální debaty s vědci nejrůznějších oborů. Od října by je měly doplnit i literární večery se současnými kladenskými spisovateli.

Pokud máte nějaký nápad na další akce, které vám třeba v Kladně schází, ničemu se nebráníme. Napište nám (do komentáře, nebo na redakce@kladnominule.cz).

Sdružení, ať už jako celek, nebo nějakou jeho konkrétní aktivitu, můžete podpořit finanční částkou, pro firmy platí možnost finančního daru odečitatelného z daní (číslo účtu 2600242272/2010). Vaši pomoc po domluvě rádi patřičným způsobem zviditelníme!

Datum: 17.4.2012, autor: Roman Hájek, kategorie: Blog

Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře.