Místo Egemáku nákupní centrum?

Budoucnost místa, odkud byly vypraveny židovské transporty

V únoru roku 1942 odtud nacisté v rámci tzv. transportů „Y“ a „Z“ odvezli do Terezína 1623 Židů. Po válce se jich vrátilo jen 120. Jejich osud připomíná pamětní deska, kterou sem před čtyřmi roky nechala instalovat společnost PATRIA. Jsme ve Ctiborově ulici a budova, na které desku najdete, je mezi místními známá jako Egemák, nebo také Učitelský ústav Marie Egemové. Stavba dokončená v roce 1906 patří v kontextu Kladna mezi ojedinělé, podobně jako například Gymnázium. Na rozdíl od něj ovšem není památkově chráněná. V současnosti tak hrozí riziko, že budova a s ní i deska uchovávající vzpomínku na židovský pogrom zmizí. Na místě by totiž mělo vzniknout nové nákupní centrum.

Záměry současného majitele budovy, firmy KCC Development, jsou výrazným zásahem do tváře města, neboť plánovaný komplex nákupního centra má stát jen kousek od centra. V říjnu letošního roku o nejasném osudu lokality (a zejména budovy Učitelského ústavu) psal také týdeník Respekt (č. 43/2008: Paměť si nekoupíš). Ten mj. cituje primátora Dana Jiránka (zabývajícího se v dané chvíli senátními volbami) takto: „O žádném obchodním domě na tomto místě nic nevím. Chtěli bychom tam naopak stavět byty.“ Na pozdější výzvy týdeníku, který v tomto tvrzení našel trhliny, už primátor nereagoval.

Počátkem prosince se detailní popis plánů investora objevil na internetových stránkách EIA. V rámci procedury EIA bude posuzován vliv projektu na životní prostředí. Do debaty se přitom mohou zapojit také občané (viz závěr textu). Co tedy KCC Development chystá? V lokalitě ohrazené ulicemi P. Bezruče a Ctiborova, zabírající i pozemky v areálu bývalé správy dolů, by na ploše skoro 27 tisíc čtverečních metrů mělo vyrůst nové centrum „pro nakupování a volný čas“. Stavba bude mít dvě podzemní a tři nadzemní patra (třetí jen s provozním zařízením). Skoro 70 % celé plochy bude zastavěno, vznikne tu asi 800 míst k parkování.

Projektu samozřejmě bude muset ustoupit stávající zástavba, o které se v projektu píše, že „působí nevyváženým, roztříštěným dojmem bez možnosti využití pro obyvatele nejbližšího okolí“. Nákupní centrum prý dá lokalitě novou tvář. Místní obyvatelé si ovšem budou muset zvyknout na zvýšenou hlučnost a další, především dopravní komplikace. Na papíře se sice tyto údaje pohnou jen o několik procent, v reálu to ale může představovat významné změny. Ulice P. Bezruče patří už nyní mezi nejvytíženější ve městě a další (nemalá) zátěž jí jistě nepomůže (nemluvě o tom, že projekt počítá s regulací příjezdu k nákupnímu centru pomocí světelné křižovatky).

Protesty ale zatím vyvolala především plánovaná demolice bývalého Učitelského ústavu. Stavby (ve skutečnosti jde vlastně o dvě budovy, v minulosti jedna z nich sloužila jako penzionát) z počátku 20. století nejsou zrovna architektonickými perlami, v kontextu Kladna jde ovšem o budovy výjimečné, nehledě na pozdější události s ní spojené. Je to místo, které má ducha. Domy s pěknými interiéry, jež se navíc podle pamětníků v 90. letech částečně přeměňovaly na byty (viz slova primátora Jiránka).

Určitou nadějí pro Učitelský ústav by mohlo být prohlášení budov za kulturní památku. Žádost o zařazení na seznam kulturních památek už projednal Národní památkový ústav pro střední Čechy. Ten vydal doporučení Učitelský ústav na seznam chráněných staveb zařadit a 4. listopadu toto rozhodnutí předal ministerstvu kultury. Nyní tedy záleží na tom, jak rychle se ministerstvo k žádosti dostane a jak rychle bude probíhat další vyjednávání s investorem nového centra. Kdyby k prohlášení za památku došlo, celý záměr KCC Development by patrně padl (v materiálech dostupných na EIA investor uvádí, že nemá připraveno náhradní řešení).

V souvislosti s celým případem se pak nabízí ještě jedna, už spíše řečnická otázka. Potřebuje vůbec město, ve kterém se nedávno otevřela nákupní „metropole“ Oáza, další podobné zařízení? Mají vůbec obyvatelé města takovou kupní sílu, aby mohli další obchody živit? A jak se do záměrů investora promítne současný stav ekonomické krize?

Na rozhorlení je tak akorát pravý čas. I když o celém projektu nakonec rozhodne i to, zda bude město ochotné změnit územní plán (část zájmového území je určená pro jiné účely než zástavbu), byrokratický proces už byl zahájen. Kdo by se chtěl k záměru jakkoliv vyjádřit, má čas nejpozději do 19. prosince 2008. Své stanovisko může v písemné podobě podat na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5, Zborovská 11 (tel. 257 280 408, odbor životního prostředí). Na pozdější připomínky k projektu nemusí brát úřad zřetel.

Celé znění záměru investora najdete zde pod kódem STC 1008 (vydaný 2. 12. 2008), název projektu CENTRAL KLADNO.

Jestliže vše proběhne „hladce“, vjedou ke konci roku 2009 do areálu bagry. Zahájení stavebních prací je plánováno na listopad 2009. Dokončení na říjen 2010.

Datum: 9.12.2008, autor: Roman Hájek, kategorie: Blog

Komentáře

Krajský úřad rozhodl o spuštění procesu EIA, tedy posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň ve svém vyjádření uvedl, že stavbu nedoporučuje kvůli dopravní situaci v lokalitě.
Momentálně bude dle zákona spuštěn proces EIA k tomuto záměru, tzn. zadávání a vyhodnocování řady studií. Proces může trvat i několik měsíců.
Je ale možné (o míře pravděpodobnosti se můžeme jen dohadovat), že developer ještě před dokončením procesu EIA u tohoto původního záměru podá záměr nový, ve kterém dosavadní výtky zohlední a který by tudíž měl být „průchodnější“.

datum: 12.1.2009 18:10, autor: Roman Hájek

koukal jsem zde http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?… v té EIA a je zde nová příloha se zjišťovacím řízením…zde se Kraj vyjadřuje negativně ke stavbě a jsou zde zohledněna stanoviska občanů. pak něco že se bude dále postupovat dle zákona…
a dále dle §45 ANO což nevim co znamená :)
může si to prosím někdo stáhnout a prozkoumat a říct mi(nám) co se dá dále očekávat…

datum: 12.1.2009 16:58, autor: Michael Mráz

ad JK)
To by bylo jedině k dobru města. Kladno opravdu, dle mého názoru, další kauf centra nepotřebuje. Před lety město „nutně potřebovalo“ autobusové nádraží, kterému ustoupil nádherný park a vzrostlé stromy. Dnes je toto nádraží poloviční a druhou půlku má Lidl. Doufám, že pro nějakou další „nutnost“ si nenecháme zbourat další kus naší historie. Asanační etapu středu Kladna už máme chválabohu za sebou a ještě teď se zacelují rány.

datum: 10.12.2008 20:29, autor: Bohumír Musil

Dobrý den,
právě dnes zastupitelstvo města Kladna jednalo o změně územního plánu v této oblasti z průmyslové zóny na bytovou. Změna územního plánu č. 9 zatím není schválená, ale primátor se vyjádřil v tom smyslu, že zde město preferuje bytovou výstavbu a ne obchodní komplex. Zmiňoval právě to, že už takhle je Bezručova ulice dopravně dost vytížená a navíc by obchodní dům znamenal krach drobných obchodníků v okolí. Další řádné zastupitelstvo je sice až ke konci března, ale bez povolení kladenského stavebního úřadu nemůže nikdo nic začít bourat. Tak snad to dopadne dobře.
Jana

datum: 9.12.2008 22:01, autor: Jana Káninská