Schyluje se k zásadní proměně Váňova kamene

Rada města předvedla, jak se v Kladně rozhoduje o veřejném prostoru

Stačil jeden dopis a jedno zasedání městské rady a Váňův kámen před kladenským gymnáziem, nejvýznamnější památka připomínající hornickou historii Kladna, doznal zásadní změny. Zmizel z něj údajně ideologicky zabarvený nápis „Práci čest!“ – a nezůstane jen u toho.

Kdo by čekal, že se kolem takto zásadní záležitosti, která se dotýká nejen samotného města, ale i historické paměti celé země, povede širší diskuse, mýlí se. Rozhodnutí města je tak především jasným signálem, že demokratické hodnoty – především společenský konsenzus vyplývající z široké diskuse –, se u nás ani dvacet let po pádu režimu jedné strany moc nenosí.

Návrh na úpravu památníku podali místní Mladí demokraté, občanské sdružení liberálně a konzervativně (jejich vlastní formulace) orientovaných mladých lidí „s aktivním přístupem k životu“. V návrhu tehdejší místopředseda sdružení Tomáš Techman (v září se stal předsedou), jinak student čtvrtého ročníku Gymnázia Kladno, mimo jiné píše:

„Pokládáme za nevhodné, že dvacet let po pádu komunistické totality, stojí stále na tomto místě pomník zneužitý minulým režimem, který neprávem změnil kámen původně věnovaný kladenské hornické tradici ve skulpturu připomínající rok 1948, jenž jako občané demokratického státu považujeme za jeden z nejtragičtějších roků naší historie. Upozorňujeme, že nežádáme o jakousi násilnou změnu smyslu tohoto památníku, ale upravení historických nepřesností a odstranění komunistické propagandy z Váňova kamene, který byl položen roku 1854 v původní kladenské sluji, za účelem oslavy kladenského hornictví, díky kterému se naše město stalo jedním z center českého průmyslu.“ (chyby v interpunkci jsou přejaty z originálu, zvýraznění RH)

Na základě tohoto argumentu pak Mladí demokraté požadují záměnu letopočtů 1848 a 1948 za 1854 (rok původního odhalení památníku) a 1954 (rok tak nějak do počtu). Stávající nápis „čest práci“ (doslovně převzato: ve skutečnosti byl na památníku nápis „Práci čest!“) by měl nahradit neutrální „Váňův kámen“.

Nechci se pouštět do polemiky o výkladu historie a chápání hesla „Práci čest!“, které ve svém původním významu nemá pražádný ideologický podtext (zdravili se jím dělníci Baťových závodů). Osobně vnímám interpretaci Mladých demokratů za scestnou a účelovou. Odhlédneme-li od skutečnosti, že Mladí demokraté ani netuší, kde že se pověstné kladenské uhlí vlastně těžilo (sloje, nikoli sluje), chybí jejich argumentaci pochopení pro dobový kontext vzniku památníku.

Jako každé umělecké dílo, je i sousoší dvou dělníků tvůrčím a integrálním výrazem svého autora (v tomto případě Ladislava Nováka) a odrazem doby. Nese si s sebou určité významy, které můžeme s odstupem času zařadit do nového kontextu a nově vyložit, nebo je můžeme popřít či předělat k obrazu svému. Rozhodnutí kladenských radních o Váňově kameni jde druhou cestou. Jako by nebylo možné instalovat desku bez zásahu do podoby památníku.

Návrh Mladých demokratů je však v zásadě podružný. Zarážející je především přístup města, které ještě před volbami promptně celou věc vyřešilo ve smyslu návrhu – aniž by veřejnost měla možnost o ní diskutovat. Vše je už ve fázi, kdy lze vývoj asi jen těžko zvrátit, a Váňovu kameni tak zřejmě do životopisu přibude další nepříliš lichotivá položka; tentokrát bude výrazem současné politické kultury. Přímočarý postup města při takto zásadním zásahu je ukázkou arogance, s níž mnozí politici přistupují k veřejnému prostoru – spíše než jako jeho správci se chovají jako jeho majitelé.

„Bereme otevření této otázky za zkoušku toho, jak se v našem městě dokážeme vyrovnat s naší historií i fungování komunikace s vedením města,“ píšou Mladí demokraté v závěru své žádosti. Vedení města se v jejich případě ukázalo jako mimořádně pružné a aktivní – nezbývá než pevně věřit, že pozice předsedy (Tomáš Techman) a místopředsedy (Robin Tesárek) Mladých demokratů na kandidátní listině ODS v nedávných komunálních volbách neměla na rozhodnutí žádný vliv. Demokratický přístup ovšem vyžaduje, aby stejně dobrá komunikace probíhala i mezi dalšími složkami veřejnosti, což se nestalo.

Městští radní tak předvádějí nejen podivuhodné nepochopení pro minulost svého města, ale i pro slušné chování a hodnoty vyspělé demokracie.

P. S. Umělec Martin Zet navrhl, že dochází-li už k manipulaci s památníkem, měl by nový nápis na něm znít „Zdař Bůh!“, což je podle mě vynikající nápad.

Datum: 6.11.2010, autor: Roman Hájek, kategorie: Blog

Komentáře

Jojo.21 let po pádu komunismu u nás,je práce i čest ,jaksi v ...... no,však víte.Práci čest,Mladí demokraté.

datum: 10.12.2010 19:21, autor: Kostka Miloš

Mladým demokratům: Nová doba si oškliví tu předchozí. Mladí demokraté si oškliví socialismus, nic nového pod sluncem. Nová generace se většinou snaží strhnout na sebe pozornost. To je dobře. Škoda, že k tomu využívají „upravování“ pomníku. Mají, aspoň doufám, na víc.
Radě města: Mladí lidé mají spoustu impozantních nápadů, ne každý má ovšem dobré jádro a od toho máme Radu, aby to poznala. Nebo aby poznala, kdy vyvolat odbornou debatu dříve, než začne konat.
Dát na sousoší vytvořené v době reálného socialismu nápis Zdař bůh (jakkoliv je to krásný havířský pozdrav a jakkoliv je to krásné, provokující sousoší) je podle mého soudu podobný estetický zážitek jako káva s kyselou okurkou.
Pozdrav Práci čest je pozdrav ideologicky zabarvený, proč se z toho vykroucet, na Kladně byla silná základna pro komunistickou stranu. Památník měl působit jako oslava poměrů v době vzniku. Pro naší dobu už je to jen a jen památník. Památník na dobré a zlé. Není nejlepší čas začít s velkorysostí vůči památníkům, věci to v našich zemích téměř neznámé??
Strhávat, upravovat, „dolaďovat“ památníky není cesta jak nakládat s minulostí…

Navrhuji nechat pomník, jak byl před návrhem Mladých demokratů. Maximálně na něj připíchnout ještě jednu cedulku s dovysvětlením, jak to vidí dnešní doba. Ovšem riskujeme, že za nějakých tři sta let už nebude Váňův kámen pro dolaďovací tabulky ani vidět.

Pokud to nebude možné, zde je můj návrh číslo dvě: :-)

Pozdrav Práci čest nepadá v úvahu, uráží jemnocit demokratů. Pozdrav Zdař bůh nepadá v úvahu, nutno zohlednit ateisty. V roce 1848 to byla zrovna revoluce, to není dost konzervativní letopočet. A v roce 1854 probíhá válka s Ruskem, to se taky zrovna do dnešních dnů nehodí..

Těžké hledání. Vychází mi to tak, že bych na pomník vytesala pěkný, neutrální pozdrav ČAU a místo letopočtu dala smajlíka.

Pak ještě padá v úvahu dotáhnout to úplně a přetesat ty dva obry na Pata a Mata a dát tam nápis A JE TO.

datum: 18.11.2010 22:10, autor: Zina Crnovršaninová

:-) a já naivka si myslel, že ty kovové části z pomníku ukradli naši sociálně potřební…

zaplať Bůh, že aktivní gymnaziální studenti nechodí tak často např. kolem mariánského sousoší na náměstí… mohlo by je také napadnout, že bylo postaveno zase z jiné propagandy… naštěstí tam prozíravý Dientzenhofer nevytesal žádný nápis… ;-)

aktivita je fajn, ale má více užitku věnovat ji smysluplnějším věcem… nápisy na památnících doby mi zlobí méně než například moderní sluneční hodiny vedle barokního skvostu sv.Floriána a také třeba to, že musím denně chodit kolem letité skládky na rohu Palackého a Fugnerovi ulice… chlapci, pokud máte takové možnosti, uplatněte své kvality užitečněji ;-) díky

datum: 16.11.2010 0:26, autor: Karel Procházka

Momentálně jsou nápisy sundány, nová realizace by měla proběhnout v horizontu týdnů: viz http://isotomasaltans.blogspot.com/…-vanova.html

datum: 14.11.2010 17:13, autor: Roman Hájek

Ta změna je už provedena? Dlouho jsem nešel pěšky okolo gymnasia. Zdá se, že je opět někdo papežtější papeže, aniž by věděl, co vlastně práce znamená.
Snad ono „Zdař Bůh“ zase za nějakých sto let nebude pobuřovat nějakého ateistu, který o hornictví už nebude vědět nic, že to je náboženský symbol.

datum: 14.11.2010 15:21, autor: Bohumír Musil

Děkuji tímto za angažovanost (v kladném slova smyslu :) p. Hájka.
viz: http://isotomasaltans.blogspot.com/…-vanova.html

datum: 11.11.2010 10:56, autor: jaroslav zelenka

Nedá mi to, abych neřekl svůj názor k případu Váňův kámen. Není to úplně normální když v dnešní době pomníky jako Váňův kámen někomu natolik vadí, že musí prosazovat jejich změnu. Ty pomníky typu sochy V.I. Lenina na Sítné nebo sochy Antonína Zápotockého nebo různé hvězdy, srpy a kladiva byly v uplynulých dvaceti letech dávno odstaraněny, protože skutečně symbolizovaly a propagovaly něco co je pro demokracii nepřípustné. Myslím si, že Váňův kámen není tohoto druhu. Je to pomník, který vznikl v určité historické době a má proto některé znaky této doby. Na druhou stranu co tento pomník hlavně symbolizuje. Je to hornictví, které spolu hutnictvím živilo převážnou část obyvatel našeho města. Je připomínkou velice těžké práce hornických průkopníků a na ni navazující práci horníků v moderněji vybavených dolech. Navíc, který další pomník více charakterizuje hornickou minulost Kladenska. Chápu, že někomu může vadit nápis „Práci čest“ a letopočty „1848 – 1948“. Jak již řekla paní prof. Scheirichová na webových stránkách kladenského gymnazia v rámci diskuse o tomto pomníku, tento pozdrav již uvedl Svatopluk Čech v jedné své básni a v žádném případě nemůže za to, že byl zneužit po únoru 1948 ve formě „čest práci“ jako téměř povinný pozdrav v rámci ROH a KSČ. Tehdy měl skutečně symbolizovat úctu k práci, kterou mnoho lidí v době hospodářské krize ztratilo. Letopočty 1848 až 1948 jsou na tomto pomníku opravdu nepatřičné, protože se nijak neváží jak k historii Váňova kamene, tak k jiným hornickým výročím. Tento fakt je asi jedinou skutečností, která je opravdu poplatná době vzniku pomníku v této podobě. Souhlasím, že asi nejvhodnější by bylo uvedení letopočtů 1854 – 1954. V roce 1854 byl Váňův kámen (tehdy opravdu jenom kámen) poprvé slavnostně odhalen na místě bývalé šachty Kateřina Josefa. Málokdo ví, že se tak stalo 24. dubna, v den císařské svatby Františka Josefa I. a Alžběty. Podle této události byl určitě zvolen i datum odhalení a tento fakt byl rovněž zmíněn v listině, která byla do schránky v pomníku uložena. Přesně po stu letech, tedy 24. dubna 1954, byl stávající pomník odhalen znovu. Z těchto důvodů by byly tyto letopočty nejvhodnější. Nynější pomník vytvořil význačný český sochař Ladislav Novák, který je mimochodem čestným občanem Kladna. Ze všech těchto důvodů by bylo velmi nešťastné celkovou dispozici pomníku nějak zásadně měnit. Pokud by opravdu došlo na změnu letopočtů na roky „1854 – 1954“ pak skutečně nevím komu by tento pomník hornictví na Kladně vadil.

datum: 10.11.2010 22:40, autor: Zdeněk Pospíšil

oprava odkazu, omlouvám se:
http://www.facebook.com/…465479812366

datum: 10.11.2010 22:37, autor: jaroslav zelenka

Příležitost je zde, viz. příspěvek z facebookového profilu T. Techmana
chttp://www.fa­cebook.com/pa­ges/Tomas-Techman/10246­5479812366#!/pa­ges/Tomas-Techman/10246­5479812366?v=wa­ll
.
Tomáš Techman
Milý Martine,
přijďte ve čtvrtek od 18:30 na neformální besedu do Zanzibaru. Jsem si jistý, že ubude urážek a přibude argumentů. Autor blogu, na který tu odkazujete si nezjistil detaily a pouze psal a psal… Dle toho taky ono dílo vypadá.
Mi…mochodem: Sluj (stč. slój) v původním významu vrstva hornin (Etymologický slovník jazyka českého 1952) ;-)
.
Prosím všechny pokud můžou nechť se zúčastní, já osobně bohužel nemohu což mě mrzí, ale určitě to stojí za to…

datum: 10.11.2010 22:27, autor: jaroslav zelenka

Myslím, že v cimrmanovském duchu nesouhlasit, protestovat – a to je tak všechno.

datum: 9.11.2010 19:11, autor: Roman Hájek

Rád bych tímto vyjádřil podporu myšlence autora i návrhu M. Zet v závěru článku a ptám se: Dá se s tím v tuto chvíli ještě něco dělat?

datum: 9.11.2010 10:45, autor: jaroslav zelenka