Socha Svobody v Kladně

Krátký pobyt sochy Svobody na stejnojmenném náměstí

Nevypadala sice jako ta newyorská, i když pochodeň třímala v ruce také. Ale hlavně zatímco tu newyorskou znají lidé téměř po celém světě, o té kladenské jistě netuší ani řada Kladeňáků. A přeci tu stála, na náměstí Svobody (ale název náměstí byl odvozen od osvobození roku 1918). Dokonce ani Jaroslav Vykouk ml., odborník na kladenské skulptury, ji dlouho nemohl dohledat.

Faktem zůstává, že socha Svobody v Kladně byla. Byla ztvárněna jako dívka s pochodní, na rukou padající rozbité okovy poroby. Poroba byla alegoricky znázorněna jako stařena plazící se u dívčiných nohou. Socha byla vystavena již v roce 1902 na První krajinské výstavě v Kladně, později stála v sále Typografické Besedy v Praze, na dělnické výstavě roku 1911 v Kladně a pak v zahradě Lidového domu v Praze. Otázka autorství sochy je nejasná. Městu ji věnoval starosta František Pavel v roce 1935 (do správy města byla předána 11. dubna). Socha stála na náměstí Svobody v místech, kde později bylo sousoší Dělnického hnutí sochaře Viktora Dobrovolného. Ještě v roce 1939 tu podle dochovaných zpráv socha stála, později byla patrně Němci odstraněna a nahrazena požární nádrží.

zpracováno podle:

VYKOUK, Jaroslav. Socha Svobody v Kladně. In Slánský obzor, roč. 13 (113). Patria, Jihlava: 2006. ISSN 1214–3847.

Datum: 9.3.2008, kategorie: Pohlednice, témata: centrum, náměstí Svobody

Mapa

Komentáře

Chtěl bych opravit jeden omyl týkající se zmíněné sochy Svobody vystavené na Jubilejní dělnické výstavě v Kladně v roce 1911, který se opakuje i ve Slánském obzoru za rok 2005, kde je o této soše pojednání.
Jak dokládá článek „Socha Svobody na výstavě“, uveřejněný ve Výstavním věstníku dělnické výstavy 1911 (Výstavní věstník č.4 ze dne 28.6.) sochu modeloval sochař Antonín Štrunc a zhotovil ji František Pavel. Nebyla ovšem vystavena na I. krajinské výstavě v Kladně v roce 1902, ale na První dělnické výstavě v Praze, která probíhala od 15.8 do 14.9.1902 v Praze na výstavišti. Socha byla umístěna ve střední části Průmyslového paláce a byla brána jako symbol výstavy. Na této výstavě byla poctěna stříbrnou a bronzovou medailí. Tyto skutečnosti jsou též zmíněny v časopise Dějiny a současnost č.3/2000 v článku pojednávajícím o této výstavě. Na třetí straně obálky je navíc detailní fotografie sochy Svobody v expozici na výstavě.

datum: 2.4.2009 0:02, autor: Zdeněk Pospíšil