Konec kladenské „rasovny“

Konec kladenské „rasovny“

Severně od bývalého Nového Kladna, obklopena garážemi a zahradnickými domky, rychle podléhá zkáze bývalá kladenská pohodnice nebo také lidově „rasovna“. Stála kdysi daleko za městem. Byla postavena dříve než Nové Kladno a později byla poblíž zbudována Hrabětova cihelna.

Její vznik se počíná roku 1846, kdy pozemky budoucí pohodnice kupuje od města Jan Nešvera s manželkou Marií. Jejich dcera s manželem Karlem Eisenhamrem zde roku 1847 postavili budovu pohodnice, která má čp. 186, a začali provozovat pohodnickou živnost. K domu byl zapsán závazek, že může být prodán pouze tomu, kdo provozuje pohodnictví.

Pohodnická živnost zde byla provozována nejméně sto let, protože ještě v kladenském adresáři z roku 1949 je zde uvedena Štěpánka Formánková s živností pohodnictví. Pohodnice sloužila k utracení zvířat postižených nakažlivými nemocemi a dále k likvidaci zvířat pošlých. Později se tomu, kdo tuto živnost provozoval, říkalo také drnomistr.

Před pár lety staré stavení někdo důkladně opravil a zdálo se, že bude žít dalším životem, ale v letošním roce proběhla rychlá devastace. Nejdříve zmizela střešní krytina, později krovy a další vybavení. V současné době již stojí jen obvodové zdi. Je také možné, že majitel starou budovu zbourá a postaví nový dům, ale pak už nebude mít s původní pohodnicí nic společného.

Vím to z toho důvodu, jelikož se na bývalou pohodnici dívám z osmého patra domu, přímo nad údolím, kde stavení stojí.

Dům je zajímavý také tím, že se v něm odehrává úvodní část děje románu Marie Majerové „Siréna“.

Pokud vím, jiná pohodnice v městě Kladně nebyla, a proto zánikem tohoto domu zmizí pamětník zajímavé kapitoly kladenské historie. Z tohoto důvodu se o této skutečnosti zmiňuji.

Datum: 14.12.2008, autor: Zdeněk Pospíšil, kategorie: Příběhy

Komentáře

V pátek 17.4. se naplnil osud bývalé kladenské „rasovny“. Zbytek stavby byl srovnán se zemí a pamětník pohodnické činnosti přestal existovat.

datum: 23.4.2009 11:32, autor: Zdeněk Pospíšil

Objekt bývalé „rasovny“ patří adresou ke Kolmistrově ulici. Je necelých 100 m od tzv. „Muňáku“ a je obklopen z jižní strany garážemi a severně sousedí s bývalou cihelnou fy Hrabě, dnes domem Českého zahrádkářského sva­zu.

datum: 15.12.2008 10:59, autor: Zdeněk Pospíšil

Pardon, to je trochu i moje chyba, protože ta informace původně v průvodním e-mailu přišla, ale já ji zamlčel. Rasovna je skutečně v podprůhonském údolí, přesnější představu si můžete udělat podle fotografií ve složce Podprůhon.

datum: 14.12.2008 22:37, autor: Roman Hájek

Ale kde přesně ta bývalá rasovna je ? Píšete,že se díváte do údolí, tak asi někde Pod Průhonem ? I podle č.p. by to tam mohlo být.
S díky K.Balej

datum: 14.12.2008 21:07, autor: Karel Balej