První filmové představení v Kladně

První filmové představení v Kladně aneb jedno zapomenuté výročí

Na 1. říjen 2009 připadlo jedno zcela zapomenuté výročí v historii města Kladna. Právě před 110 lety se uskutečnilo první filmové představení ve městě. Představení oznámil dne 30. září 1899 regionální týdeník „Kladenské zájmy“. Uveřejněná zpráva byla senzační novinkou pro místní publikum a pro dokreslení tehdejší atmosféry je zde přetištěna v plném znění.

Báječné! Sensační!

!!!! Světová novinka !!!!

Poprvé zde!

KOSMOGRAF,
div mechaniky a optiky.

Novinka tato rozletěvší se po všech hlavních městech světových jako: Chicagu, Londýně, Paříži, Berlíně, Vídni a v poslední době i v Praze předváděná, vzbudila všady oprávněný obdiv a docílila přímo fenomenálního úspěchu při úplně vyprodaných domech.

KOSMOGRAF předvádí pohyblivé, živé obrazy obrovských rozměrů ze skutečného života s úžasnou, báječnou přesností jako: příjezd a odjezd pařížského vlaku, americké závody na vodě, tajuplná holírna, kulování sněhem, výstřední malíř a modelka v atelieru.

Představení sestává mimo této zábavní části též z oddělení poučného, spojeného s vysoce zajímavou přednáškou střídavě o thematě „Vznik, pravěk a konec země naší“, „Světem slunečním“, „Cesta kolem světa“ atd., kteráž doprovázena jest množstvím barevných až 36 čtver. metrů velkých světelných obrazů, znázorňujících tvoření se světa, země naší, divy pravěku, krajiny a pralesy tehdejší, floru a faunu, doby tak zvané předpotopní, dále oběh nebeských těles všehomírem, obrovské fotografie měsíce s jeho horstvem a propastmi.

Vysoce zajímavé pro každého vzdělance!

Velká dvě představení odbývají se v neděli dne 1. října v místnostech hotelu „U bílého beránka“.

Začátek I. představení o ½ 4. hod. odp., II. představení o ½ 8. hod. večer.

Pokladna otevřena o hodinu dříve.

Předprodej lístků v knihkupectví p. J. Šolce.

Ceny míst: sedadla: I. místo 60 kr., II. místo 50 kr., III. místo 40 kr., k stání 20 kr., děti polovic.

Bohužel z článku nevyplývalo, kdo je majitelem kočovného biografu. Ale to nic nemění na skutečnosti, že právě před 110 lety naši předkové se zatajeným dechem poprvé na Kladně sledovali „pohyblivé obrázky“.

Datum: 3.10.2009, autor: Zdeněk Pospíšil, kategorie: Příběhy

Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře.