6. bienále Industriální stopy v Kladně

celostátní přehlídka průmyslového dědictví

Industriální stopy Program bienále se postupně formuje.
Zapojí se do něj i Kladno minulé.

V letošním roce probíhá v pořadí již šesté Mezinárodní bienále Industriální stopy. Hlavní body jeho programu proběhnou od září do listopadu, nicméně bienále se tentokrát prezentuje jako celoroční akce. Ještě více než v předchozích letech bude zaměřena především na možnosti nového využití industriálního dědictví jako součásti národní a kulturní identity.

V minulých letech bylo Kladno jedno z nejvýznamnější kulturních partnerů této významné celostátní akce a letos se o to pokusí znovu. Program bienále se bude souběžně odvíjet i v Ostravě, Liberci, Ústí nad Labem, v Plzni, Žatci, Karlových Varech, Kostelci nad Černými Lesy… První aktivity hlásí rovněž Beroun, Písek či Teplice.

Kladno patří mezi města, u kterých se bedlivě sleduje, jak zacházejí se svou historickou minulostí spojenou s průmyslovou érou. Všechna česká města s industriálními zónami a objekty ve vnitřních čtvrtích jsou oproti rozvinutým západoevropským zemím, kde se s podobnými problémy potýkali o desetiletí dříve, v něčem pozadu. Některá už mají solidně našlápnuto, jiná však přešlapují na místě a nechávají vše spíše v rukou času ve víře, že za ně problém bývalých průmyslových provozů vyřeší.

Snad ojedinělým příkladem je Ostrava, která nejen, že s průmyslem stále žije, ale stala se v loňském roce kandidátem na Evropské město kultury 2015. Starostové jednotlivých částí města, ředitelé institucí, architekti, drobná občanská sdružení, kulturní spolky a obyvatelé vymýšlely jak využít svého vkladu do soutěže. A vyšly z toho velmi zajímavé kombinace a plány, které se i přesto, že v soutěži neuspěly, budou velkoryse realizovat.

Některým progresivním projektům v oblasti Vítkovic se bude věnovat přednáška architekta Josefa Pleskota, který vystoupí 21. 9. 2011 v 19 hodin v kině Hutník v Kladně. Na přednášku pak jako jeden z hlavních bodů kladenského programu bienále naváže** mezioborová konference s názvem Kladno versus Ostrava**, jež se pokusí přinést srovnání v hlavních problémech obou měst. Porovná rozdíly v historii měst, jejich vývoje a vize budoucnosti.

Pořadatelem bienále je Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Na náplni kladenského programu se podílejí především místní občanská sdružení Arteum, Kladno-Koněv, Spolek Podprůhon, Kladno Záporno a Klub přátel hornických tradic – Kladno.

Předběžný program jednotlivých akcí v bienále v Kladně bude doplňován aktuálně na adrese www.industrialnistopy.cz

PROGRAM BIENÁLE – KLADNO

Zámecká galerie, Kladno
přednáška Petra Leška: Na cestě ke kvalitnímu a úspornému bydlení
9. 6. 2011, v 18:00

Kladenské dvorky, Kladno – Podprůhon, dvorek č. 19 – U Triebů
industriální dvorek Poldovská sekaná a Kladenské pivo
fotovýstava Josefa Seiferta a Karla Kříže
11. – 12. 6. 2011, začátek 11. 6. 2011 ve 13:30

Zámecká galerie v Kladně
výstava Vojtěšská huť ve studentských projektech, výstava projektů studentů vysokých škol, zabývajících se problematikou místní Vojtěšské huti / Huti Koněv
23. 6. – 31. 10. 2011

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
přednášky a prezentace k výstavě Mářákovci 2011: plenérové práce, které vznikly v okolí Okoře a v bývalé továrně na výrobu pián Dalibor v Zákolanech ve dnech 27. 4 –1. 5. 2011 a komentáře ke krajinářské škole Julia Mařáka a koncert kapely Dekadentfabrik s jejich novým cd.
3. 9. 2001 v 17:00

Malá galerie České spořitelny, Kladno
výstava Dagmar Šubrtová, Nová divočina – haldy, fotografie z Kladenských hald
7. 9. – 4. 10. 2011, zahájení 7. 9. 2011 v 18:30

Celodenní pochod po pozůstatcích důlní činnosti v nejbližším okolí Kladna s výkladem. Zážitkových 28 kilometrů
po známých i neznámých důlních dílech. podrobné informace a vytyčení trasy zde
10. 9. 2011, odchod v 9:00 od Energie (konečná autobusové linky č. 6), předpokládaný návrat kolem 17. hodiny

Galerie Školská, Praha
výstava Není čas na hrdinství, Kladno – Koněv, Gdaňsk – loděnice, Neapol – bývalý vojenský přístav
19. 9. 2011 v 18:00

Galerie Metal Aliance, Kladno
výstava Kladno – Zrezlá krajina Jaroslav Vyšín a Karel Kříž – srovnávací fotografie kladenských průmyslových závodů v 80. letech a dnes; fotografie z projektu Kladno minulé
21. 9. – 30. 11. 2011, vernisáž 21. 9. v 17:00

Kino Hutník
přednáška architekta Josefa Pleskota: Projekty pro Ostravu Vítkovice, vznik nového města
Probuzená aktivita společnosti Vítkovice, a.s. soustředěná v osobě jejího generálního ředitele Jana Světlíka navazuje na smělé většinou realizované plány jeho dávného předchůdce z druhé poloviny 19. století Paula Kupelwiesera… Cílem je vytvořit na základech jedinečných industriálních staveb nové fungující moderní město pro plnohodnotný život lidí. OSTRAVA!!! je fenomén. Bez Vítkovic nemyslitelný.
21. 9. 2011 v 19:00

Kročehlavský pivovar
Mezioborová konference, Kladno versus Ostrava
přednášejí: Eva Dvořáková, Martin Strakoš, Tomáš Šenbergr, Jaroslav Pergl, Eva Pilařová a další
23. 9. 2011, 10 – 17 hodin

Kročehlavský pivovar
Komentovaná prohlídka, výstava a koncert
23. 9. 2011, 19 – 22 hodin

komentované prohlídky po naučné stezce Koněv
areál bývalé průmyslové části Kladno – Koněv
17. 9., 24. 9. a 1. 10. 2011 v 10:00

Autobusem za uhlím
Kladno – Důl Schoeller (hodinová komentovaná prohlídka) – Skanzen Mayrau (90 min.komentovaná prohlídka) – Důl Theodor (připomenutí) – Důl Michael – Layer v Brandýsku (komentovaná prohlídka těžní budovy, třídírny, hornické kolonie, budovy sídla Společnosti státní dráhy, připomenutí 155. výročí zahájení provozu na 1. parní uhelné dráze z Kralup do Kladna /nádraží Brandýsek/ – výchoz uhlí Vrapice – Kladno
16. 10. 2011 od 9:00

Malá galerie České spořitelny, Kladno
výstava Šimon Vejvančický, Tomáš Lébr, IndustryArt
5. 10. – 1. 11. 2011, zahájení 5. 10. 2011 v 18:30

komentovaná prohlídka Po stopách Karla Wittgensteina s Jiřím Kovaříkem
Hotel Hoffmann, Bachrovna, Vojtěšská huť, Muzeum – Strojírny Poldi
8. 10. 2011 ve 13:00, u hotelu Hoffmann v Kladně

Hornický skanzen Mayrau
výstava Vasil Artamonov / Alexey Klyuykov
datum: bude upřesněn

Časopis Kladno Záporno, podzimní číslo věnované zčásti Industriálním stopám
datum: říjen 2011

Datum: 3.1.2011

Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře.